Tietoa vaihtokohteista

Tietoa vaihtokohteista

Vaihtoinfo

Jokaisessa kaupungissa järjestetään vaihtoinfo hakuajan lähestyessä tai sen alkumetreillä. Tarkemmat ajankohdat ja tiedot ilmoitetaan sähköpostilistoille jokaisessa kaupungissa. Vaihtoinfossa FiMSIC:n paikallisvirkailijat käyvät läpi vaihtoonhakua ja vastaavat kysymyksiin. Usein mukana on myös jo vaihdossa olleita opiskelijoita kertomassa kokemuksistaan.

Abroad-lehti

FiMSIC:n vuosittain julkaisemasta Abroad-lehdestä löytyy kattavasti tietoa FiMSICin toiminnasta, sisältäen hakuohjeet vaihtoihin, vaihtopaikat listattuna ym. tärkeää tietoa vaihtoa suunnittelevalle. Huomaa, että Abroadin vaihtokohdetiedot voivat päivittyä, tarkista aina ajantasaiset ohjeet verkkosivuilta!

FiMSIC:n kotisivut

FIMSIC:n kotisivuilla on tietoa vaihdoista ja vaihtoon hausta. lisäksi päivitetty lista vaihtopaikoista löytyy TÄÄLTÄ. Lisäksi Matkaraportit-sivulta löytyy niin harjoittelu- kuin tutkimusvaihdossa olleiden vaihto-opiskelijoiden kirjoittamia matkaraportteja usean vuoden ajalta.

IFMSA:n tietokanta - www.ifmsa.org

IFMSA:n tietokannasta löytyy vaihtokohteiden maakohtaiset vaihtosäännöt (Exchange Conditions, EC) ja FiMSIC:n sisarjärjestöjen kotisivujen osoitteet. 

Harjoitusvaihdon maakohtaiset vaihtosäännöt


Huom! Kohdemaiden vaihtosääntöihin ja tutkimusprojektien erityisvaatimuksiin tulee tutustua huolellisesti ennen vaihtoon hakemista, jotta vältyttäisiin yllätyksiltä! Kohdemaiden vaihtosäännöissä voi olla esimerkiksi kaupunkikohtaisesti vaadittavia erityisliitteitä, tai joihinkin kaupunkeihin vaihtohakemus Application Form on lähetettävä jo jopa yli puolta vuotta ennen vaihdon alkua. Tarkistathan, että täytät niiden maiden vaihtosääntöjen asettamat ehdot, joihin haet! Epäselvissä tapauksissa apua saa paikallisvirkailijoilta tai neo@fimsic.org / nore@fimsic.org.

Explore-sivut

http://exchange.ifmsa.org/exchange/explore/nmo/list

Tietoa kaikista vaihtoja järjestävistä maista. Explore-sivuilta löytyy hyödyllistä tietoa maasta ja vaihtoihin osallistuvista kaupungeista, linkit maan vaihtosääntöihin sekä kuvaus muun muassa terveydenhuoltojärjestelmästä ja vaihto-oppilaille järjestettävästä sosiaalisesta ohjelmasta

Paikallisvaihtovirkailijat

Jokaisessa kandiseurassa työskentelee 3-4 paikallisvaihtovirkailijaa, jotka ovat valmiita auttamaan FiMSIC-vaihtoihin liittyvissä kysymyksissä. Heidät tavoittaa sähköpostilla osoitteesta exchanges_kaupunki@fimsic.org (esim. exchanges_oulu (at) fimsic (.) org). Vaihtovirkailijat auttavat kaikissa vaihtoihin ja hakuprosessiin liittyvissä asioissa ja kysymyksissä vaihtoonhaun alusta aina kotiin palaamiseen asti.
Esihakulomakkeen täyttäminen

Esihakulomakkeen täyttäminen

Esihakulomake on sähköinen ja löytyy osoitteesta http://www.fimsic.org/sivu/esihakulomake vaihtoonhaun ajan 1.-31.10.2020. Esihakulomake sulkeutuu 31.10.2020 klo 23.59. Täytetty esihakulomake on voimassa vasta vaihtomaksun suorituksen jälkeen.

Hakuajan päätyttyä 31.10.2020 mahdolliset jälkihakuun jäävät paikat eli paikat, joita ei esihaussa jaettu, jaetaan ilman sähköistä esihakulomaketta. Jälkihaun paikat jaetaan nopeusjärjestyksessä kaikkien kaupunkien sähköpostilistojen kautta. Jälkihakupaikat päivitetään myös fimsic.org-nettisivulle ja niihin tulee hakea viimeistään 4kk ennen suunnitellun vaihdon alkua.

Ennen esihakulomakkeen täyttöä huomioitavaa

Yhdellä hakukerralla voi hakea enintään 5 eri kohteeseen, jotka voivat olla tutkimus- tai harjoitteluvaihtoja tai molempia. Huomioithan, että haku on sitova, joten hae vain maihin, joihin olet valmis lähtemään! Mikäli haet saman maan tutkimus- ja harjoitteluvaihtoon, mainitse hakemuksessasi, kumpi on ensisijainen hakutoiveesi.

Vaihtosäännöistä (Exchange Conditions) löytyvät jokaisen maan asettamat vaatimukset erikseen tutkimus- ja harjoitteluvaihtoon lähteville. Jotkut maat hyväksyvät esimerkiksi ainoastaan maan kieltä puhuvia, vain kliinisen vaiheen opiskelijoita (3. vsk ylöspäin) tai vastaanottavat vaihto-opiskelijoita vain tiettyjen kuukausien aikana. Luethan siis jokaisen hakemasi kohdemaan vaihtosäännöt huolella ja huomioit ne kohteita valitessasi!

FiMSIC-vaihtoon voivat hakea Suomen Medisiinariliiton jäsenseurojen jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa. SML:n jäsenseuroja ovat:

§  Chiasma – Medisiinariseura Chiasma ry
§  FiMSA – Finnish Medical Student Association in Hungary
§  KuoLO – Kuopion lääketieteen opiskelijat
§  LKS – Lääketieteen kandidaattiseura
§  OLK – Oulun Lääketieteellinen Kilta
§  RiSLO – Riian Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat
§  SLSLO – Saksan Liittotasavallan Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat
§  SMR – Suomalaiset Medisiinarit Ruotsissa
§  TaSLO – Tarton Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat
§  Thorax – Medicinarklubben Thorax
§  TLK – Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura
§TLKS – Turun Lääketieteenkandidaattiseura


Vaihtomaksun suoritus

Vaihtomaksu tulee maksaa 31.10.2020 klo 23.59 mennessä FiMSIC:n tilille FI60 8000 1301 5138 68. Tekstikenttään: "Haku vaihtoon 2021 + oma nimi". Huomioithan, että esihakemuksesi tulee sitovana voimaan ja huomioidaan ainoastaan vaihtomaksun maksun jälkeen.

Huom! Mikäli vaihtomaksu maksetaan tililtä, joka ei ole vaihtoon hakijan nimissä, ilmoitathan siitä erikseen taloudenhoitajalle treasurer (at) fimsic (.) org

Mitä vaihtomaksu sisältää?

Vaihtomaksu on Suomessa opiskeleville 350e ja ulkomailla opiskeleville suomalaisille 430e. Maksu koostuu kahdesta osasta:

-Majoitus ja yksi lämmin ruoka arkipäivässä vaihtojakson ajalle 320e/400e

-Matkaraporttiraha, joka palautetaan, mikäli palautat matkaraportin 2kk kuluessa vaihdon päättymisestä 30e.

Vaihtomaksu sisältää majoituksen kohdemaan hankkimassa asunnossa, yhden ruoan per klinikka-/projektipäivä, ohjauksen klinikassa tai tutkimusryhmässä sekä maasta ja kaupungista riippuen sosiaalista ohjelmaa vaihtosääntöjen mukaisesti. Henkilökohtaiset kulut ja matkustus kohdemaahan maksetaan itse.

Vaihtomaksun palautus

Vaihtomaksu palautetaan ilman vaihtopaikkaa jääneille hakijoille. Mikäli vaihtopaikan saa jostakin hakukohteestaan, vaihtomaksua ei palauteta! Hae siis vain maihin, joihin olet valmis lähtemään.
Vaihtopaikkojen jako ja tulokset

Vaihtopaikkojen jako ja tulokset

Vaihtopaikat jaetaan maittain hakusäännöissä kuvatun pistejärjestelmän mukaisesti vaihtomaksun suorittaneiden ja hakulomakkeen täyttäneiden kesken. Lopullisen sijoituksen vaihtokaupunkiin ja klinikkaan/tutkimusvaihtoprojektiin tekee vastaanottava vaihtojärjestö, FiMSIC ei voi vaikuttaa näihin sijoituksiin.


Jälkihakupaikkoja jaettaessa esihaussa hakeneet ovat ensisijaisessa asemassa. Muuten jäljelle jääneet vaihtopaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Jälkihakuun jääneet paikat ovat avoimesti haettavissa myös varsinaisessa haussa jo vaihtopaikan vastaanottaneille opiskelijoille.

Tulosten ilmoittaminen

Vaihtopaikan saaneille ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään 13.11.2020. Ilman vaihtopaikkaa jääneille tarjotaan mahdollisesti jäljelle jääneitä paikkoja. Mikäli jälkihakupaikoista ei löydy sopivaa vaihtoehtoa, vaihtomaksu palautetaan.
Varsinainen vaihtohakemus

Varsinainen vaihtohakemus, Application Form

Tulosten ilmoittamisen yhteydessä vaihtopaikan saaneille ilmoitetaan sähköpostitse www-osoite, jossa täytetään varsinainen hakulomake (Application form, AF). Lomake on oltava täytettynä 10.12.2020 mennessä! Tarkemmat ohjeet lomakkeen täyttämiseen tulevat em. sähköpostin mukana. Ennen AF:n täyttämistä opiskelijan tulee vielä uudelleen perehtyä kohdemaan vaihtosääntöihin  ja projektitietokantaan, sillä tiettyjen kaupunkien ja ajankohtien kohdalla mahdollisia ovat ainoastaan tietyt klinikat / tutkimusprojektit.

Hakulomakkeeseen tulee valita 3 kaupunkivaihtoehtoa, 5 klinikkavaihtoehtoa tai 3 tutkimusprojektivaihtoehtoa sekä vaihdon toivottu ajankohta. Jokaisen klinikka- ja tutkimusprojektivaihtoehdon yhteyteen tulee kirjoittaa englanninkielinen motivaatiokirje, lisäksi jotkut maat vaativat vielä erillisen, yleisen motivaatiokirjeen. Tutkimusvaihtopaikan saaneet kirjoittavat lisäksi CV:n, joka liitetään hakulomakkeeseen. Huom! Hakulomaketta ei voi lähettää puutteellisena, joten lomaketta täytettäessä kaikki tarvittava tieto, kuten passin numero ja voimassaoloaika on oltava saatavilla.
Liitteiden toimittaminen

Liitteiden toimittaminen

Varsinaisen hakemuksen lisäksi jokainen kohdemaa vaatii vaihtoon hakijaltaan tiettyjä dokumentteja (katso vaihtosäännöt http://ifmsa.org/participating-countries-and-exchanges-conditions/). Nämä liitteet toimitetaan pääsääntöisesti PDF-tiedostoiksi skannattuina IFMSA:n tietokannan kautta 10.12.2020 mennessä.

Jos liitteitä ei toimiteta määräaikaan mennessä, voidaan se tulkita vaihdon peruuttamiseksi ilman pätevää syytä ja vaihtomaksua ei tällöin palauteta.

Liitteiden hankkiminen kannattaa aloittaa heti vaihtoonhakutulosten julkistamisen jälkeen tai jo mielellään ennen sitä, sillä joidenkin liitteiden (kielitodistus, rokotustodistus, ym.) saamiseen saattaa kulua yllättävän pitkä aika. On erittäin tärkeää, että kaikki kohdemaan vaihtosäännöissä mainitut liitteet toimitetaan! Mitä täydellisempi hakemus on, sitä paremmat mahdollisuudet tulla sijoitetuksi toivottuun klinikkaan/tutkimusprojektiin toivottuna ajankohtana. HUOM! Liitteet tulee toimittaa pääsääntöisesti sähköisesti. IFMSA:n tietokannasta näet, jos vaihtomaasi haluaa liitteet paperiversioina. Säilytä kuitenkin aina myös paperiset liitteet ja ota vaihtoon mukaan.

Liitteet: (englanniksi tai kohdemaan kielellä)
Vaadittavat liitteet riippuvat kohdemaasta ja selviävät kohdemaan vaihtosäännöistä. Tyypillisesti vaadittavia liitteitä ovat ainakin:

 • Passivalokuva
 • Kielitodistus ainakin englannin kielestä, esimerkiksi yliopiston kielikeskuksesta tai lukion opettajalta. Mikäli kohdemaan vaihtosäännöissä toisin mainitaan, täytyy toimia tämän mukaisesti. Kohdemaan kielen osaamisesta kannattaa hankkia todistus! Valmis kielitodistuspohja löytyy FiMSIC:n kotisivuilta.
 • Kopio matkasairausvakuutustodistuksesta. Vakuutustoimistosta englanninkielinen todistus, josta käy ilmi mitä vakuutus korvaa. Pelkkä kopio matkavakuutuskortista ei riitä. Vakuutuksen voi ostaa määräaikaisena mutta myös vuosimatkavakuutukset kelpaavat.
 • Motivaatiokirjeet jokaiseen klinikka-/tutkimusprojektivaihtoehtoon liitetään sähköiseen hakulomakkeeseen (AF) tietokannassa, joten niistä ei tarvita erillistä paperi tai pdf-versiota.
 • Maakohtaiset erityisvaatimukset löydät kunkin maan vaihtosäännöistä. Esim. suosituskirje, kurssiasematodistus, opintorekisteriote, rokotustodistus YTHS:n terveydenhoitajalta tai passikopio.

Lisäksi useisiin maihin tutkimusvaihtoon:

 • Suosituskirje pyydetään kyseisen alan professorilta, omalta tutkimusohjaajalta tai dekaanilta. Suosituskirjeestä tulee ilmetä ainakin kyseisen kurssin suorittaminen tai mahdollinen osallistuminen esimerkiksi aihetta koskevaan tutkimustyöhön ilman kyseisen kurssin suorittamista.
 • Curriculum Vitae

Ohjeet motivaatiokirjeiden kirjoittamiseen

Laadi motivaatiokirje huolella englanniksi tai kohdemaan kielellä. Osoita motivaatiokirje kyseisen erikoisalan professorille, ylilääkärille tai jos et ole varma kenelle osoittaa, ”To whom it may concern” on kohtelias tapa aloittaa englanninkielinen kirje. Liitä kirje sähköisen hakulomakkeen jokaiseen klinikka- tai tutkimusprojektivaihtoehtoon sille varattuun kohtaan. Kirjeen tulisi olla kieliasultaan selkeä, oikeinkirjoitettu ja kohtelias. Motivaatiokirje voi vaikuttaa merkittävästi klinikka- tai tutkimusprojektitoiveesi toteutumiseen.

Motivaatiokirjeestä tulisi käydä ilmi ainakin seuraavat asiat:

Harjoitteluvaihto

 • Kuka olet, lyhyt curriculum vitae.
 • Missä vaiheessa opintojasi olet.
 • Erityisalat, joista olet kiinnostunut.
 • Miksi haluat päästä nimenomaan ko. kohteeseen / klinikkaan.
 • Toivomuksesi siitä, mihin asioihin haluaisit keskittyä harjoittelusi aikana.
 • Aihepiiriin liittyvä kokemuksesi.
 • Viittaus mahdolliseen suosituskirjeeseen.

Tutkimusvaihto
Kirjoita kutakin hakemaasi tutkimusprojektia varten erillinen motivaatiokirje, jonka osoitat alan professorille tai tutkimusryhmän johtajalle.

 • Lyhyt esittely itsestäsi.
 • Miksi olet valinnut kyseisen tutkimusaiheen.
 • Mitä odotat tutkimusprojektilta.
 • Lyhyt selvitys tähänastisista opinnoistasi.
 • Mahdollinen kokemuksesi tutkimustyöstä ja tutkimusprojektista riippuen myös kliinisestä kokemuksesta.
 • Tiedot mahdollisista hakemaasi projektiin liittyvistä aiemmista tutkimustöistäsi.
 • Viittaus mahdolliseen suosituskirjeeseen

Hyväksymiskirje

Hyväksymiskirjeen, Card of Acceptance


Vaihto varmistuu lopullisesti vasta hyväksymiskirjeen (Card of Acceptance, CA) saapuessa vastaanottavasta maasta viimeistään 8 viikkoa ennen vaihdon alkua. Vastaanottavan maan järjestö päättää vaihtokaupungin, vaihdon ajankohdan sekä klinikan / tutkimusprojektin hakijan toiveet huomioon ottaen. Lentoliput tulee hankkia vasta tämän kirjeen saavuttua. FiMSIC tai vastaanottava järjestö ei korvaa ennen CA:n saapumista ostettuja matkalippuja. Jos hyväksymiskirje (CA) ei saavu ajallaan, tulee olla yhteydessä FiMSIC:n kansallisiin virkailijoihin.
Vaihdon suorittaminen

Vaihdon suorittaminen

Käytännön infoa vaihdon suorittamisesta ulkomailla:

Ennen vaihtoa

Vaihto-opiskelija on täysin itse vastuussa matkansa suunnitteluista ja lipunvarauksista. Monet maat ovat erittäin tarkkoja vakuutusten suhteen, joten on huolehdittava, että matka- ja sairasvakuutukset ovat asianmukaisesti kunnossa. Tämä koskee myös mahdollisia liitteitä, joiden palauttaminen on sovittu tehtäväksi vasta vaihtomaahan saapumisen yhteydessä (esim. MRSA-testi).

Mikäli kohdemaahan tarvitaan viisumi, tulee kohdemaan suurlähetystöön tai konsulaattiin olla yhteydessä jo hyvissä ajoin. FiMSIC-vaihto-opiskelijat ovat kohdemaassa virallisesti turisteina, joten työ- tai opiskelulupia ei tarvitse anoa. FiMSIC:n kansalliset virkailijat voivat auttaa viisumiin liittyvissä kysymyksissä.

Vastaanottavassa maassa on jokaiselle vaihto-opiskelijalle yhteyshenkilö, jonka kanssa tulee sopia saapumiseen liittyvistä yksityiskohdista ja muista vaihtoon liittyvistä käytännön asioista. Yhteyshenkilön tiedot löytyvät hyväksymiskirjeestä (CA). Yhteyshenkilöön on hyvä olla yhteydessä hyvissä ajoin.

Mukaan vaihtoon

Vähintään valkoinen lääkärintakki, stetoskooppi ja sisäkengät ovat yleensä tarpeellisia. Erityisvaatimukset tulee tarkastaa kohdemaan vaihtosäännöistä.

Student's handbook

Vaihtoon lähtevät opiskelijat saavat mukaansa vihkon nimeltä Student’s Handbook. Siinä on lyhyesti esitelty IFMSAn ja FiMSICin vaihtotoimintaa. Vihkoon merkitään opittuja asioita, arviointeja ja odotuksia sairaalaharjoittelusta vaihdon alussa, puolivälissä ja lopussa. Näistä on tarkoitus keskustella yhdessä valvovan lääkärin kanssa. Lisäksi vihkossa on tilaa merkinnöille klinikassa ja valvovan lääkärin loppuarvioinnille. Täytetty Student's Handbook on suurimmassa osassa maista edellytys virallisen vaihtotodistuksen saamiselle.  Lisäksi hyvin täytettyä Student's Handbookia voit hyödyntää koettaessasi hyväksyttää vaihtoasi opintoihisi.
Todistus vaihdosta

Todistus vaihdosta

Vaihdon lopussa kohdemaan järjestö antaa todistuksen osallistumisesta IFMSA:n vaihto-ohjelmaan edellyttäen, että harjoitteluun osallistuminen on ollut aktiivista ja vastaanotettavan järjestön ohjeita on noudatettu. Todistus on usein välttämätön harjoittelun hyväksyttämiseksi opintoihin. Pätevässä todistuksessa on periaatteessa oltava leima ja allekirjoitus ohjanneelta lääkäriltä/tutorilta sekä vastaanottavan järjestön vaihtovirkailijalta.

Sähköinen arviointilomakkeen (Evaluation Form, EF) täyttäminen IFMSA:n tietokannassa vaihdon jälkeen ja Student's Handbookin täyttö vaihdon aikana on lähes aina edellytys paikallisvirkailijan nimikirjoituksen saamiseksi. EF täytetään samassa IFMSA:n tietokannassa, josta lähetit Aplication Formin sekä jonne Card of Acceptancesi saapui.

Vaihto-opiskelijan on itse huolehdittava todistuksen saamisesta ennen paluuta Suomeen, sillä jälkikäteen ei todistusta eikä sitä korvaavaa dokumenttia ole mahdollista saada!

FiMSIC-vaihto on mahdollista saada hyväksytyksi opintoihin riippuen yliopistosta sekä laitoksesta, ja todistuksesta voi olla hyötyä tässä. Ole hyvissä ajoin yhteydessä kyseisen alan professoreihin/kurssivastaaviin. FiMSIC-virkailijat auttavat lisää jos mielit saada vaihtosi hyväksiluettua opintoihisi!
Matkaraportin kirjoittaminen

Matkaraportin kirjoittaminen


Matkaraportit auttavat vaihtoon lähtijöitä vaihtokohteiden valinnassa, matkustusvinkeissä ym. Kannattaa siis perehtyä omassa vaihtokohteessa aikaisemmin olleiden kokemuksiin. Vaihdossa olleiden kokemuksilla on merkitystä myös, kun arvioidaan kunkin maan vaihtojen laatua ja toimivuutta ja valitaan tulevien vuosien vaihtokohteita.

Jokaisen vaihdossa olleen tulee kirjoittaa raportti vaihdosta viimeistään 2 kk vaihdon päättymisestä ja lähettää se osoitteeseen harjoitteluvaihdon osalta neo (at) fimsic (piste) org tai tutkimusvaihdon osalta nore (at) fimsic (piste) org. Raportin voi kirjoittaa suomeksi. Ajoissa palautetut matkaraportit hyväksytään seuraavassa FiMSIC:n johtokunnan kokouksessa, jonka jälkeen raporttiraha (30e) palautetaan. Myöhässä palautetuista matkaraporteista ei raporttirahaa palauteta.


Ohjeet matkaraportin kirjoittamiseen

Kirjoita raportti tietokoneella käyttäen mallina alla olevaa esimerkkiä. Toivomme, että käsittelet raportissasi alla olevia kysymyksiä. Kysymysten avulla voit helposti jäsentää raporttiasi, mutta voit kirjoittaa raportin myös vapaamuotoisesti.

Vaihdossa ollessa on hyvä myös kiinnittää huomiota terveyteen ja sen jakautumiseen kohdemaassa, terveydenhuoltojärjestelmään ja lääketieteen opetukseen, ja sen vuoksi pyydämmekin sinua kommentoimaan myös näitä asioita matkaraportissasi. Olemme kiinnostuneita kaikista kokemuksistasi matkan aikana, joten älä epäröi esittää kritiikkiä ja kehitysehdotuksia.

FiMSIC pidättää oikeuden matkaraporttien julkaisuun nimettömänä ilman yhteys- ja tilitietoja. Pyydämme tarvittaessa lupaa yhteystietojesi antamiseen, jos joku samasta kohteesta kiinnostunut haluaa ottaa yhteyttä kysyäkseen kokemuksestasi ja vaihtokohteeseen liittyvistä yksityiskohdista.

Lähetä matkaraportti Word-tiedostona. (Ei PDF!)FiMSIC Matkaraportti vaihdosta
Kohdemaa ja kaupunki:
Ajanjakso:
Klinikka/tutkimusprojektin nimi:
Nimi:
Sähköposti:
Yliopisto, vuosikurssi:
Tilitiedot raporttirahan palauttamista varten:

Kirjoita seuraavista asioista:


Klinikka/Tutkimusprojekti:
Missä sairaalassa ja klinikassa tai tutkimusprojektissa olit?
Mitä teit osastolla/projektissa? Mikä oli työaikasi päivässä / viikossa?
Vastasiko työskentely odotuksiasi? Erosiko työskentely vastaavasta Suomessa?
Miten sinuun suhtauduttiin klinikalla/tutkimusprojektissa?
Millainen oli kielitaitosi? Kohtasitko kieliongelmia?

Sairaala ja terveys kohdemaassa:
Huomasitko eroja sairauksien esiintyvyydessä kohdemaan eri väestöryhmien välillä tai Suomeen verrattuna, ja olivatko hoitokäytännöt erilaisia?
Mitkä ovat mielestäsi merkittävimmät eroavaisuudet vaihtomaasi ja Suomen terveydenhuollon välillä?
Miten kohdemaan kulttuuri ilmeni sairaala/tutkimusmaailmassa, millainen oli esim. potilaan ja lääkärin vuorovaikutus?

Lääketieteen opetus kohdemaassa:

Poikkesivatko esimerkiksi opintojen sisältö ja toteutus siitä mihin olet Suomessa tottunut?

Sosiaaliset olot:
Missä ja miten asuit?
Miten ruokailut oli järjestetty?
Millaista sosiaalista ohjelmaa oli?

Matkustaminen:
Miten matkustit ja mitä se tuli sinulle maksamaan?
Saitko vaihtoa varten esim. apurahan tai stipendin?
Neuvoja ensi vuoden lähtijöille?

Vaihdon hyväksyminen opintoihin:
Saitko hyväksytettyä vaihdon osaksi opintojasi?
Minkä opintojen alaisuuteen?
Kuinka monta opintopistettä?

Ideoita vaihtotoiminnan kehittämiseksi?