Harjoitteluvaihto - Professional Exchange

Harjoitteluvaihto on kliinistä työskentelyä sairaalassa, ja se muistuttaa suomalaista kuukauden amanuenssuuria eli työharjoittelua. Vaihdon pituus on kalenterikuukausi ja se on tarkoitettu lähinnä kliinisen vaiheen opiskelijoille (3. vuosikurssin jälkeen). Joihinkin maihin voi kuitenkin lähteä jo prekliinikkona. Harjoitteluvaihto on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua toisen maan sairaalaympäristöön ja terveydenhuoltokulttuuriin. Harjoitteluvaihdosta on mahdollista saada opintopisteitä kaupungista riippuen. Joissain tapauksissa vaihto hyväksytään myös amanuenssuuriksi edellyttäen, että asiasta on etukäteen sovittu kyseisen alan professorin kanssa.

Tutkimusvaihto - Research Exchange

Tutkimusvaihdossa opiskelija osallistuu ennalta valitsemaansa tutkimusprojektiin henkilökohtaisen tutorin ohjauksessa. Tutkimusvaihtoon voi lähteä missä vaiheessa opiskeluja tahansa, vaikkapa heti ensimmäisellä vuosikurssilla! Aikaisempaa tutkimustyökokemusta ei vaadita, mutta tutkimusvaihdosta voi saada uutta näkemystä myös omaan väitöskirjaprojektiin. Valittavana on satoja eri projekteja useassa eri maassa. Vaihdon pituus on pääsääntöisesti kalenterikuukausi, mutta myös pidempi vaihto joihinkin maihin onnistuu. Tutkimusvaihto voidaan joissain tapauksissa hyväksyä tutkijalääkärilinjan rotaatioksi tai osaksi syventäviä opintoja. Vaihdon hyväksymisestä täytyy kuitenkin sopia etukäteen oman ohjaajan kanssa. Vaihdosta voi saada opintopisteitä myös esim. vapaavalintaisiin opintoihin.