Peruutukset

Vaihdon peruuttaneille ei pääsääntöisesti palauteta vaihtomaksua takaisin.

Vaihtomaksua on mahdollisuus anoa takaisinmaksettavaksi ottamalla yhteyttä kansalliseen vaihtovirkailijaan. Anomus lähetetään sähköpostitse FiMSICin kansallisille vaihtovirkailijoille. Vaihtomaksujen palautukset käsitellään aina tapauskohtaisesti seuraavassa FiMSIC:n johtokunnan kokouksessa. Vaihtomaksun palauttamista voidaan harkita ainoastaan, jos peruuntumiselle on erittäin pätevä syy.


Erittäin päteviksi syiksi voidaan lukea mm.
-vaihtoonlähtijän vaihdon estävä sairastuminen (lääkärintodistus vaaditaan)
-kohdemaassa puhjennut vakava konflikti/muu katastrofi


On opiskelijan velvollisuus selvittää olennaiset, vaihtoonsa liittyvät tärkeät asiat ja soveltuvuutensa vaihtoon. Näitä ovat esimerkiksi apurahat, opintojen korvaavuus yliopistoissa, oma kelpoisuutensa vaihtoon esim. valmistuminen vaihdon ajankohdan läheisyydessä. Näistä seikoista johtuvissa peruutuksissa FiMSIC ei maksa vaihtomaksua takaisin.


Vaihdon peruuntuminen kohdemaan järjestöstä johtuen on harvinaista. Kuitenkin mikäli vaihto peruuntuu kohdemaasta johtuvista seikoista, voidaan vaihtomaksu palauttaa lähtijälle.


Muistathan myös, että lentoliput tulee varata vasta hyväksymiskirjeen (Card of Acceptance) saavuttua, sillä vasta Card of Acceptance on lopullinen vahvistus vaihdon toteutumisesta.