Hakusäännöt

FiMSIC-vaihtoon voivat hakea ainoastaan Suomen Medisiinariliiton jäsenseurojen jäsenet, jotka ovat jäsenmaksunsa suorittaneet. SML:n jäsenseuroja ovat:

 • Lääketieteenkandidaattiseura (LKS), Helsinki

 • Turun Lääketieteenkandidaattiseura (TLKS), Turku

 • Tampereen Lääketieteen kandidaattiseura (TLK), Tampere

 • Kuopion Lääketieteen opiskelijat (KuoLO), Kuopio

 • Oulun lääketieteellinen kilta (OLK), Oulu

 • Medinicinarklubben Thorax, (Thorax) Helsinki

 • Tarton suomalaiset lääketieteenopiskelijat (TaSLO), Tarto Viro

 • Riian suomalaiset lääketieteenopiskelijat (RiSLO), Riika Latvia

 • Suomalaiset medisiinarit Ruotsissa (SMR), Ruotsi

 • Finnish Medical Student Association in Hungary (FiMSA), Unkari

FiMSIC-vaihtoonhaku järjestetään vuosittain lokakuun aikana. Esihaku tapahtuu täyttämällä esihakulomake FiMSIC:n kotisivuilla. Hakija itse vastaa siitä, että kaikki hänen antamansa tiedot hakulomakkeessa ovat oikein. Mikäli hakulomakkeessa huomaa jälkikäteen virheen, tulee hakijan täyttää lomake uudestaan ja merkitä uuden lomakkeen korvaavan aikaisemmin lähetetyn. Esihakulomake on pätevä vasta suoritetun vaihtomaksun jälkeen.

Vaihtopaikat jaetaan hakijoiden pisteiden perusteella siten, että opiskelija, jolla on enemmän pisteitä saa vaihtopaikan ensisijaiseen hakuvaihtoehtoonsa. Ansaitut pisteet tarkistetaan ennen vaihtopaikkojen jakoa. Tasapisteissä ensisijaisesti ratkaisevaa on opiskeltujen lukukausien määrä, toissijaisesti opintopisteiden määrä. Tutkimusvaihdoissa tasapistetilanteen ensisijainen ratkaisija on motivaatiopisteiden määrä.

Vaihtoon voivat hakea ainoastaan lääketieteen opiskelijat. Valmistumisen jälkeen ei voi lähteä vaihtoon. Viimeinen lukukausi päättyy toukokuun lopussa. Vaihto tulee suorittaa tätä ennen. Harjoitteluvaihdot ovat pääosin kliinisen vaiheen opiskelijoille kun taas tutkimusvaihtoon voi hakea yleensä missä vaiheessa opintoja tahansa. Tiedot maakohtaisista vaihtosäännöistä (Exchange Conditions, EC) löytyy IFMSA:n verkkosivuilta. 

Harjoitteluvaihdon maakohtaiset vaihtosäännöt (Exchange Conditions):

http://exchange.ifmsa.org/exchange/scope/explore/exchange-conditions


Tutkimusvaihdon maakohtaiset vaihtosäännöt (Exchange Conditions):

http://exchange.ifmsa.org/exchange/score/explore/exchange-conditionsPisteytys 

 • Pisteytys on uudistettu alkuvuodesta 2018 allaolevien kriteereiden mukaiseksi.
 • Kaikki vaihtoonhaussa käytettävät pisteet ovat kertakäyttöisiä! Samoja pisteitä ei siis voi käyttää enää uudestaan toisessa haussa.
 • Siinä tapauksessa, että esihaussa jää ilman vaihtopaikkaa, saa vaihtoonhaussa käyttämänsä pisteet sekä maksamansa vaihtomaksun takaisin. Myöskään jälkihakupaikan vastaanottaminen ei kuluta pisteitä.
 • Useamman kategorian pisteitä voi käyttää samassa haussa. Kaikkia pisteitä ei tarvitse käyttää samassa haussa (poislukien lukukausipisteet), mutta ne pisteet, jotka käyttää, on käytettävä kokonaan.

1. Lukukaudet

a. Jokaisesta LL-tutkintoon kuuluvasta suoritetusta lukukaudesta (eli syys- tai kevätlukukausi) saa 1 pisteen. Lukukausi tulee olla opiskeltu hyväksytysti ja täysipainoisesti, välivuosia ei huomioida. Kuluvaa syyslukukautta ei huomioida opiskelluksi. Pisteytysväli 0-12 pistettä. Lukukausipisteet nollautuvat jokaisen esihaussa vastaanotetun vaihtopaikan jälkeen, niitä ei siis voi säästää toiseen hakukertaan.

2. FiMSIC-aktiivisuus

a.  Vaihtokummina toimiminen 1p/kk, edellyttäen, että kummi on täyttänyt velvollisuutensa (kts. tämän sivun alareuna). 


b. Asunnon vuokraus vaihto-opiskelijalle 1p/kk.

c. Kansainväliset kokoustapahtumat, joilla kytkös IFMSA:han (GA, Regional
Meeting, FINO, NECSE, AMEE jne.) 0,5p. Pisteet saa kertaluontoisesti eli vain ensimmäisestä kansainvälisestä kokouksesta, johon osallistuu.

d. Tapahtumien järjestäminen ja muu FiMSIC-aktiivisuus 0,25-1p.
 Paikallispuheenjohtaja jakaa nämä aktiivisuuspisteet.

3. Muu aktiivisuus


a. Kandiseuran hallitus 0.5p/kausi

b. SML:n hallitus 0.5p/kausi


c. LSV:n opiskelijavastaava 0.5p/kausi 


4. S.U.L.L.E.-toiminta/Nallelääkäröinti

a. S.U.L.L.E. –koulutusviikonloppuun osallistuminen sekä kahteen kouluvierailuun osallistuminen =0.5p. Vaihtoehtoisesti neljä kouluvierailua ilman S.U.L.L.E.-koulutusviikonloppua =0,5p. Pisteitä voi kertyä useammastakin vierailusta, eli esimerkiksi S.U.L.L.E.-koulutusviikonloppu ja 6 kouluvierailua = 2 x 0.5p eli 1p. 


b. S.U.L.L.E.-koulutusviikonloppuun osallistuminen sekä kaksi SePäSe-tuntia =0.5p. 
Vaihtoehtoisesti neljä SePäSe-tuntia =0,5p.

c. Kaksi nallesairaalan lääkärinä toimimiskertaa =0.5p. 


5. FIMSIC:n virkailijana toimiminen 


a. 10 pistettä jokaisesta täydestä toimikaudesta.

b. Virkailijana toimimisessa edellytettyjen tehtävien toistuvasta laiminlyönnistä voidaan paikallispuheenjohtajan toimesta vähentää pisteitä, jolloin mahdollisuus saada 0 tai 5 pistettä. Tämä edellyttää, että vuoden aikana on keskusteltu ko. virkailijan kanssa. 


c. IFMSA:n virasta 10p/kausi, edellyttäen kirjallista raporttia joko FIMSIC:n johtokunnalle tai esimerkiksi Facebookiin vähintään joka toinen kuukausi eli yhteensä vähintään 6 kertaa vuodessa. 


d. Virkailija ei voi saada FiMSIC:n aktiivisuuspisteitä virkailijakaudeltaan, poislukien asunto- ja kummipisteet.

6. Tutkimusvaihtojen motivaatiokirje


a. Maksimissaan 250-sanainen motivaatiokirje suomeksi, jossa vastataan ainakin seuraaviin kysymyksiin: Miksi haet tutkimusvaihtoon? Mitä haluat oppia vaihdon aikana? Miten uskot hyötyväsi vaihdosta nyt ja tulevaisuudessa? Pisteytys 0-5p.

7. Ensikertalaisuus


a. Ensimmäiseen vaihtoon hakemisesta saa 0,5 lisäpistettä. Mikäli opiskelija on aiemmassa haussa saanut paikan, mutta vaihto on peruuntunut opiskelijasta johtuen, menettää opiskelija ensikertalaisuuspisteet. Myös jälkihaussa vastaanotettu vaihtopaikka nollaa ensikertalaisuuspisteet.

8. Tasapistetilanteessa

a. Tasapistetilanteessa harjoitteluvaihdoissa enemmän lukukausia LL-tutkinnossa opiskellut valitaan. 


b. Tasapistetilanteessa tutkimusvaihdoissa korkeammat motivaatiokirjepisteet
 saanut valitaan hakukohteeseen. Mikäli motivaatiokirjepisteet ovat samat, 
enemmän lukukausia LL-tutkinnossa opiskellut valitaan. 


c. Mikäli lukukausia on saman verran, enemmän opintopisteitä LL-tutkinnossa saanut hakija valitaan. 


 


Kummin velvollisuudet

Pitää yhteyttä vaihto-opiskelijaan jo ennen vaihdon alkua ja varmistaa, että tällä on kaikki asiat hoidossa. Ottaa yhteyttä klinikkaan/tutkimusprojektiin ja sopii ensimmäisen päivän ohjelman. Hakee tarvittaessa vaihto-opiskelijan lentokentältä, bussiasemalta tai juna- asemalta ja vie tämän asunnolle luovuttaen samalla avaimet vaihto-opiskelijalle. Auttaa vaihto-opiskelijaa käytännön asioissa ja kertoo suomalaisista tavoista ja kulttuurista ja tekee kaikkensa kulttuurishokin vähentämiseksi. Saattaa vaihto-opiskelijan ensimmäisenä päivänä klinikkaan/projektiin ja ohjeistaa muun muassa lounaskäytäntöihin. Järjestää vaihto-opiskelijalle vapaa-ajan ohjelmaa vaihdon aikana ja on tarvittaessa vaihto- opiskelijan tukena.