Kuluvan vaihtokauden lähes kaikki vaihdot jouduttiin vallitsevan koronaviruspandemian vuoksi perumaan. FiMSIC noudattaa tautitilanteen osalta sekä kattojärjestö IFMSA:n että THL:n suosituksia.

Toiveikkaina olemme solmineet uusia sopimuksia seuraavalle vuodelle, mutta pandemiatilanne saattaa vaikuttaa vielä seuraavankin vuoden vaihtoihin.


Ennen vaihtoon hakua:

1. Tarkista kohdemaan COVID-19 spesifit vaatimukset esimerkiksi karanteenin tai negatiivisen koronatestin suhteen IFMSA:n tietojärjestelmästä.

2. Ota huomioon Suomen ja yliopistojen suhtautuminen kohdemaahan sekä muuttuvat testaus- ja karanteenikäytännöt.


Ennen vaihtoon lähtöä:

1. Kansalliset vaihtovirkailijat seuraavat kohdemaan tilannetta ja informoivat mahdollisista peruutuksista sähköpostitse.

2. Vaihdon peruuntuessa ennen lähtöä olet oikeutettu vaihtomaksun ja -pisteiden palautukseen.

3. Mikäli koet vaihtoon lähtemisen mahdottomaksi tilanteen muuttumisen johdosta, mutta vaihtoa ei ole peruttu järjestöjen toimesta, FIMSIC:in johtokunta käsittelee hakemuksesi tapauskohtaisesti.


Vaihdon aikana:

1. Seuraa COVID-19 tilanteen kehittymistä Suomessa ja kohdemaassa. 


Kaikissa ongelmatilanteissa ja mahdollisissa kysymyksissä ota yhteys paikallisvirkailijaasi sähköpostitse. Osoite on exchanges_kaupunki@fimsic.org